• พลเมืองดี(จิทัล)

LEAN แนวคิดทำน้อยแต่ได้ผลมาก

แนวคิดที่ช่วยให้งานเสร็จไว มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น เค้นกำไร

LEAN คือ แนวคิดที่ช่วยให้ทำงานเสร็จไวและมีประสิทธิภาพโดยกำจัดสิ่งที่สูญเปล่า

1. คุณค่า กับ ความสูญเปล่า

สิ่งที่สูญเปล่า (Muda) มีอยู่ทุกที่ เราต้องแยกให้ออกว่า สิ่งไหนสร้างคุณค่าในระยะยาว สิ่งไหนเป็นความสูญเปล่าที่ควรจะลดหรือกำจัดสิ่งใดก็ตามที่ไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาในระยะยาว นั่นคือความสูญเปล่า

KEYWORD: MUDA = WASTE = ความสูญเปล่า

ประเภทของความสูญเปล่า (Muda) ในแนวคิดของ LEAN มีอยู่หลายอย่างเหมือนกัน


7 Muda + 1

 • Overproduction ผลิตเกิน

 • Inventory มีสินค้าคงคลัง

 • Transportation ต้องมีการขนย้าย

 • Motion เคลื่อนไหวไม่ถูกสุขลักษณะ

 • Processing มีขั้นตอนซับซ้อน

 • Delay ต้องรอ

 • Defect ของเสีย

 • Underutilized People ใช้คนไม่ถูกกับงาน

Muda Examples

ตัวอย่าง Muda ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถประยุกต์กับการทำงานได้หลายรูปแบบ

Muda ในที่ทำงาน

 • ต้องเอื้อมหยิบจับอะไร บ่อยๆ นั่งไม่ถูกสุขลักษณะ (Motion)

 • อากาศไม่ถ่ายเท คนป่วยบ่อย ติดทั้งออฟฟิศ งานช้า (Motion)

 • ต้องเดินไปเดินมา เพราะของในที่ทำงานกระจัดกระจาย (Processing)

 • ซื้อของมาเผื่อไว้ แต่ไม่ได้ใช้ (Inventory) สุดท้ายเสีย (Defect)

 • ต้องรองานจากอีกคนนึงอยู่เสมอ (Delay)

 • ใช้คนที่ไม่ถนัดไปทำบางงาน ซึ่งอาจได้ผลไม่ดี (Underutilized People)

 • ทำงานให้สมบูรณ์แบบเลย เผื่อไว้เยอะๆ แต่ลูกค้าไม่ใช้ (Over production)

 • เดินทางไกลๆ ต้องเทียวไปเทียวมาบ่อยๆ (Transportation)

2. ลดละเลิก Muda

หลังจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรไปแค่ไหนกับการที่มี Muda เนี่ย เราก็ควรที่จะรู้วิธีที่จะลดมัน

Ex. ยอดสั่งของต้องทำวันนี้ 1000 ชิ้น ไม่ควรที่จะผลิต 1200 ชิ้น (Over Production) เพราะจะเหลือและเก็บเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory)

วิธีแก้คือ ผลิตให้พอดีตามยอด 1000 ชิ้น (Just In Time — JIT) ไม่ขาดไม่เกิน

Ex. เราต้องทำงานซ้ำๆ แล้วผิดพลาดบ่อย ในโรงงานแถมยังทำช้าอีก ชิ้นส่วนซับซ้อน

วิธีแก้คือ ทำแขนกลหรือหุ่นยนต์ขึ้นมา ให้ทำงานแทนเรา (Automation — JIDOKA)

JIT & JIDOKA

 • ทำงานให้พอดีในเวลาที่พอดี ไม่ขาดไม่เกิน

 • ค่อยๆพัฒนาไปใช้ automation ช่วยลดงานที่ต้องใช้คน

 • หรืออาจจะสร้างระบบงานที่ลดขั้นตอนได้

 • สั่งงานแค่ไหน อย่าทำเผื่อมาก

 • ดูความต่อเนื่องในงาน