top of page

เทคนิคการเลือกคนเข้าทีมของ Jeff Bezos

ในปี 1998 Jeff Bezos ได้เขียนถึงแนวทางในการเลือกคนเข้าร่วมงานไว้ว่าสามสิ่งที่จะขอให้ทีมงาน อเมซอน ทุกคนนึกไว้เสมอก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคนเข้าร่วมทำงาน ก็คือ


  1. Will you admire this person? คุณรู้สึกชอบ หรือชื่นชมคนๆ นี้หรือไม่ "ถ้าคุณนึกถึงคนที่คุณชื่นชมในชีวิตของคุณ คนเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่คุณได้เรียนรู้อะไรดีๆ จากเขา หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คุณ สำหรับผมแล้ว ผมพยายามที่จะทำงานกับคนที่ผมชื่นชม และอยากให้พวกเราทุกๆคน ต้องการแบบนั้นเช่นกัน เพราะชีวิตนี้มันสั้นยิ่งนัก"

  2. Will this person raise the average level of effectiveness of the group they're entering? คนคนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมหรือไม่ เพราะสิ่งรอบๆ ตัวเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆ ถ้าเราไม่พัฒนา หรือทำในสิ่งที่ดีขึ้นจากเดิมเรื่อยๆ เราคงตกรถแน่ๆ

  3. Along what dimension might this person be a superstar? หลายๆ คนมีทักษะพิเศษ เฉพาะตัว มีความสนใจ มุมมองที่จะช่วยในสภาพแวดล้อมในการทำงานพิเศษขึ้น และสิ่งเหล่านั้นหลายๆ ครั้งแทบจะไม่่ได้เกี่ยวกับงาน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกดี หรือสนุกสนาน เมื่อมีคนๆ นี้อยู่ จากที่ได้อ่านแล้ว ถ้าจะสรุปสั้นๆ สำหรับคนที่ Jeff Bezos อยากรับเข้าร่วมทีมก็คือ ต้องเป็นคนเก่ง ทำงานเป็นทีม และเป็นที่รักของเพื่อนๆ นั่นเอง ซึ่งจะเหมือนกับที่ Reed Hasting แห่ง Netflix เคยบอกไว้เช่นกันว่า ทีมงานของ Netflix สำคัญมากๆ ต้องเป็นคนเก่ง และทำงานร่วมกับผู้อื่นๆได้ดี ถ้าไม่ใช่เขาก็พร้อมที่จะปล่อยคนๆ คนนั้นไปทันที!


262 views0 comments

コメント


bottom of page